یونیلیور شرکتی منحصر به فرد با تاریخچه‌ای غرورآفرین و آینده‌ای روشن است.

ما برنامه‌هایی بلندمدت برای رشد پایدار و حسی مسئولانه نسبت به مسائل اجتماعی داریم

mosalas-home-02

ULIP

برنامه کارآموزی یونیلیور ULIP

UFLP

برنامه رهبران آینده یونیلیور UFLP

  Unilever2017 ©