بازدید از کارخانه

 

یونیلیور در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با صنعت کالاهای زودمصرف بازدیدهایی را از کارخانه خود برای دانشجویان رشته‌های مدیریت، مهندسی صنایع و MBA ترتیب می دهد.
در این بازدیدها ابتدا ارائه هایی در زمینه تحصیلی بازدیدکنندگان انجام گرفته و سپس دانشجویان به بازدید از خطوط تولید یونیلیور می پردازند. هدف از این بازدیدها بالا بردن سطح آگاهی دانشجویان در یک فضای واقعی و در عین حال صمیمانه است. برای قرار گرفتن در میان متقاضیان بازدید از کارخانه یونیلیور هم اکنون ثبت نام کنید. بازدید از کارخانه بر اساس حوزه مورد علاقه افراد خواهد بود.

ظرفیت این برنامه محدود است.  Unilever2017 ©