توسعه پایدار

 استراتژی کسب و کار پایدار

یونیلیور از بدو آغاز به کار یک شرکت هدف محور بوده است. امروز هدف ما این است که توسعه پایدار را به سبک معمول زندگی تبدیل کنیم.

ما در زمینی زندگی می کنیم که دمای آن رو به افزایش است، کمبود آب وجود دارد، ذخایر غذایی کم هستند و فاصله طبقاتی بین فقیر و ثروتمند نیز رو به افزایش است. با تداوم رشد جمعیت، بهداشت عمومی و کنترل فاضلاب‌ها چیزی فراتر از چالش هستند. در یونیلیور ما شاهدیم که مردم جهان چگونه تحت تاثیر این تغییرات‌اند، این تغییرات چالش‌های جدیدی نیز به همراه دارد و با نوسان هزینه‌ها، بازار هم بی‌ثبات می شود و مواد خام به سختی به دست می‌آیند.

ما بر این باوریم که تجارت باید بخشی از راه حل باشد. اما به این منظور تجارت باید تغییر کند و این یعنی تجارت دیگر مثل قبل نخواهد بود. رشد مداوم و عادلانه، تنها مدل تجاری قابل قبول است. رویکرد استراتژیک ما این است که همزمان با کاهش تأثیرات محیطی و افزایش اثرات مثبت اجتماعی، کسب و کارمان را نیز دو برابر کنیم.

در سال 2010 برنامه توسعه پایدار یونیلیور را معرفی کردیم که طرح کلی ما از تجارت مداوم است. رویکرد ما حاصل این برنامه است که کمک می کند تأثیرات محیطی را از رشد و توسعه مجزا کنیم، تأثیر مثبت اجتماعی را افزایش دهیم، برندهایی  سودده داشته باشیم، هزینه‌ها را کاهش داده و باعث نوآوری شویم.

sustainable living icon 3-01

ارتقای امرار معاش

تا سال 2020 هم‌زمان با رشد تجارت‌مان، سطح امرار معاش میلیون‌ها نفر را بهبود می بخشیم.

 

Title

Description

Title

Description

sustainable living icon 2-01

کاهش اثرات محیطی

هدف ما این است که تا سال 2020 تأثیر محیطی حاصل از ایجاد و کاربرد محصولات‌مان را هم‌زمان با افزایش رشد، به نصف برسانیم.

Title

Description

Title

Description

sustainable living icon 3-01

بهبود بهداشت و رفاه

تا سال 2020 به بیش از 1 میلیارد نفر کمک خواهیم کرد تا بتوانند بهداشت و رفاه خود را بهبود بخشند.

 

Improving nutrition

Health & hygiene

  Unilever2017 ©