صبحانه منابع انسانی

Breakfast
IMG_2494

صبحانه یونیلیوری:

صبحانه یونیلیوری یک برنامه نیمروزی است که در آن دانشجویان علاقمند به آشنایی با یکی از واحدهای یونیلیور پس از ثبت نام در وبسایت، به دفتر یونیلیور آمده و بعد از صرف صبحانه و گپ و گفت صمیمانه با مدیران و اعضای تیم واحد موردنظر با زیر بخش‌های این واحد بیشتر آشنا شده و نحوه کارکرد دپارتمان مدنظر را بهتر درک می‌کنند و می‌توانند سؤالات خود را در مورد این واحد و نقش‌ها و وظایف آن در سازمان بپرسند.

لازم به ذکر است که این برنامه با تمرکز بر واحد منابع انسانی آغاز شده است.

 

ظرفیت این برنامه محدود است.

 

 برای ثبت نام صبحانه یونیلیوری با واحد منابع انسانی به زیر منو “صبحانه یونیلیوری/ منابع انسانی” مراجعه نمایید.

  Unilever2017 ©