صبحانه منابع انسانی

Breakfast
IMG_2494

صبحانه یونیلیوری:

صبحانه یونیلیوری یک برنامه ی نیمروزی است که در آن دانشجویان علاقمند به آشنایی با با واحد منابع انسانی پس از ثبت نام در وبسایت به دفتر یونیلیور آمده و با  صرف صبحانه و گپ و گفت صمیمانه با مدیران و اعضای تیم واحد منابع انسانی دیدار می گنند سپس می توانند با بخش های مختلف منابع انسانی و نحوه ی کارکرد هرکدام از این بخش هابیشتر آشنا شوند و سوالات خود را از مدیران دپارتمان بپرسند.

  Unilever2017 ©